PeuterPoppenkast

Sinds enkele jaren hanteert KCWA een beroepscode voor het werken in haar kinderopvangorganisatie. Hierin staan gedragsregels die voorschrijven hoe je als professioneel werkende medewerker hoort te handelen. Het gaat over beroepsmentaliteit, integriteit en stelt de normen en waarden vast die voor het werken bij KCWA gelden.

Na een inleiding gaat onze beroepscode achtereenvolgens in op 4 onderwerpen:
beroepscode

  • Algemene uitgangspunten bij de beroepsuitoefening
  • De medewerkers in relatie tot het kind en de ouder              
  • De medewerkers in relatie tot collega’s en anderen             
  • De medewerkers in relatie tot de samenleving                         

Wij maken deze beroepscode openbaar zodat iedereen, ook ouders en hun kind(eren), weten welke uitgangspunten medewerkers tijdens hun werk hanteren. Voor vragen of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met Kwaliteit@kcwa.nl .